Pågående utställning Anna Berglund

En visuell iscensättning, flytande, droppande och ibland helt stilla.

Tratten, en skulptural kommunikatör och en lyssnare.

Den samlar upp och tar till vara.

Läs mer Anna Berglund eller hitta till oss

I vårt galleri visar vi upp medlemmar och inbjudna utställare från Sverige och utlandet. Här ges utrymme för utforskningar i olika teman och material samt mer redovisande sammanfattningar av projekt. Programmet månar om att visa många materialområden över ett år och att hålla hög nivå avseende konstnärligt innehåll och precision i utförandet.

Du som besökare är välkommen såväl som privatperson, representant för en institution eller som del av en grupp. Konstföreningar och konstklubbar erbjuder vi gärna visning av utställningen. Vill ni komma en större grupp har vi kvällsarrangemang där en eller två av våra medlemmar föreläser om sitt arbete. Kontakta oss på info@konsthantverkarna.se eller 08-611 03 70 för mer information.

Vår programverksamhet erhåller verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Anna Berglund, Trattar

Anna Berglund

30 jan–17 feb tar den rumsliga kompositionen "Liquid" plats. ”Objekten berättar en historia om volym och rymd både med sina former och sitt färgspel, men behovet av att ytterligare tillföra vätskor uteblir. Det är bilden av ett laboratorium med en ytterst behärskad metod i fokus. Dräkten förblir kritvit och kanske att experimentet inte har som avsikt att flytta tiden utan att stanna den?” Intendent Åsa Lockner om utställningen.

Jussi Ojala

Jussi Ojala

Jussi Ojala kallar utställningen "Veden ser aldrig sin egen aska". Det är personligt och privat samtidigt som det är allmängiltigt med inspiration hämtad från livet och den närmaste omgivningen. Jussi har sagt ”Naturen lär mig att min keramik kan få ta det uttryck den önskar”. Naturen är också fysiskt närvarande i processen. Vernissage äger rum 20 februari och utställningen pågår till den 9 mars 2016.

Observationer

Anna Lerinder 2014

Utställningen "Observationer" visar på tankar och intryck från vardagen och den industrimiljö Anna rör sig i. Hon har arbetat vidare med sina egna klassiska former och tonen är skarp och formsäker som alltid. 2016 får Anna ett uppdrag av SL att konstnärligt gestalta en t-banestation.

Kommande utställningar

Tidigare utställningar

Ännu tidigare utställningar