Pågående utställning Light Weight – Internationell samlingsutställning

Vernissage 16 september kl 12 – 16.

Den internationella samlingsutställningen “Light Weight” har fokus på materialet papper med totalt fem konstnärer från olika länder: Cecilia Levy, Sverige; Michihiro Sato, Japan; Jimin Kim, Korea; Janna Syvänoja, Finland och Valérie Buess, Schweiz.

VÄLKOMMEN!

Läs mer Light Weight – Internationell samlingsutställning eller hitta till oss

I vårt galleri visar vi upp medlemmar och inbjudna utställare från Sverige och utlandet. Här ges utrymme för utforskningar i olika teman och material samt mer redovisande sammanfattningar av projekt. Programmet månar om att visa många materialområden över ett år och att hålla hög nivå avseende konstnärligt innehåll och precision i utförandet.

Du som besökare är välkommen såväl som privatperson, representant för en institution eller som del av en grupp. Konstföreningar och konstklubbar erbjuder vi gärna visning av utställningen. Vill ni komma en större grupp har vi kvällsarrangemang där en eller två av våra medlemmar föreläser om sitt arbete. Kontakta oss på info@konsthantverkarna.se eller 08-611 03 70 för mer information.

Vår programverksamhet erhåller verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

Anna Berglund, Trattar

Anna Berglund

30 jan–17 feb 2016 tog den rumsliga kompositionen "Liquid" plats i vårt galleri. ”Objekten berättar en historia om volym och rymd både med sina former och sitt färgspel, men behovet av att ytterligare tillföra vätskor uteblir. Det är bilden av ett laboratorium med en ytterst behärskad metod i fokus." Intendent Åsa Lockner om utställningen.

Restaurant Frantzén

Calle Forsberg

Calle Forsbergs porslin används av restauranger som Frantzén, Lilla Ego, Volt, och av Kockar som Melker Andersson och Danyel Couet för att nämna några. Till hösten 2016 kommer han att presentera nytt porslin och tillbehör till bordet i utställningen ”Finkrog och vardagsbord”.

Observationer

Anna Lerinder 2014

Utställningen "Observationer" visar på tankar och intryck från vardagen och den industrimiljö Anna rör sig i. Hon har arbetat vidare med sina egna klassiska former och tonen är skarp och formsäker som alltid. 2016 får Anna ett uppdrag av SL att konstnärligt gestalta en t-banestation.

Kommande utställningar

Tidigare utställningar

Ännu tidigare utställningar