Avslutad utställning Vintersaga

Konsthantverkarnas julutställning

20 nov till 28 dec 2010

Konsthantverkarnas julutställning

Vernissage lördag 20 november kl 12—16

Årets julutställning hos Konsthantverkarna har titeln Vintersaga. Temat bygger på sagor, myter och folkberättelser med inspiration från Elsa Beskow, John Bauer, Jenny Nyström och Bröderna Grimm.

Vid sekelskiftet växte intresset för sagor fram inom konstnärskretsar i Norden. Symbolismen i sagorna tjänade som inspirationskälla. Sagan fick en viktig ställning inom det nordiska konstlivet under en tid då naturen stod som förebild och stadslivet ansågs som ohälsosamt och dekadent. Det här var en reaktion mot industrialismen och de konsekvenser den medfört. Sagan gav konstnärerna en möjlighet att skapa konst med dolt och outtalat innehåll, där de fritt kunde framföra budskap och uttrycka sina åsikter.

Sagan och dess historiska bakgrund har än en gång inspirerat konstnärer, nu med nya alster till julen från alla Konsthantverkarnas medlemmar! Här finns sköra isrosor av Ulla Karlsson, magiska julkottar av Ingrid Olsson, trolska träskåp av Hans Ahnlund, djuriska adventsstakar av Margit Brundin och mycket, mycket mer!

Välkommen till en riktig julstämning hos Konsthantverkarna!

Utställningen visas t o m 28 december 2010.
Söndagsöppet 28/11, 5/12, 12/12 och 19/12 kl 11–16.
20–22 december öppet till kl 20.

Julbild khv 1
Julbild khv 1