Avslutad utställning NYA MEDLEMMAR

4 jan till 11 jan 2012

Catarina Hällzon har sin utbildning från Konstfack i Stockholm och tog sin magisterexamen 2006 men har redan synts mycket både i Sverige och i utlandet. Catarina arbetar med sina smycken i en pågående process där själva arbetet ofta är intuitivt och baserat på stundens ingivelse eller en känsla. ”För mig är de häftiga ögonblicken när smycket väcker en vilja, en känsla eller ett behov hos sin betraktare. Det är där magin händer!” säger Catarina själv om sitt arbete.

Charlotta Eidenskog är utbildad vid HDK i Göteborg och tog sin magisterexamen 2008. Även Charlotta arbetar mycket med processen i fokus, tar vara på saker som händer utmed vägen, slumpens tillgångar och materialets egenskaper. Materialet är oftast lera och LUST FRAMFÖR ALLT, är hennes motto i ateljén. ”Utan lusten till materialen, färgerna, former, en ytas karaktär och känsla, arbetsprocessen - föds inga nya idéer hos mig.”

Charlotte Svinevit har en gedigen utbildning inom textil från såväl St Görans gymnasium, Handarbetets vänner, Konstfack som Stockholms universitet. Hon kommer med exklusivt framtagna plagg som på ett förtjänstfullt vis blandar in mode i konsthantverket. Det finns ett element av drama i kombination med lätthet i hennes arbete som lyfter fram bäraren på ett helt fantastiskt vis.

Joanna Eriksson rör sig med lätthet mellan materialen. Hon är utbildad inom glas och keramik men arbetar lika gärna i metall och betong. Formatet är inte heller det en begränsning och Joanna har arbetat med såväl utomhusmiljö som utsmyckningar och produkter.

Karl-Gustav Jönsson har sin bas i möbelsnickeriet med en utbildning på Carl Malmstens skola. Sedan 80-talet har han drivit egen verksamhet, arbetat åt museer med produktion av utställningar och i olika omgångar vistats i Japan å yrkets vägnar. Numera syns han under sitt eget märke; Kalle! och som adjunkt på Beckmans. På Konsthantverkarna visar han askar och skrin såväl som en stol där spets finns med som ett formelement.

Lina Lotta Lundberg har sin utbildning från Konstfack och arbetar huvudsakligen i silver. Kragar i just silver har blivit lite av hennes signum och hon menar att mycket av det hon gör bygger på personligheter och karaktärsdrag. Kragen kan därmed sägas stå som symbol för hur man ”klär på sig” kommunicerande attribut såsom smycken.

Marie-Helene Bornhall är utbildad vid Konstfackoch tog en magisterexamen 1999. Sedan 2000 har hon drivit sin egen verksamhet med silver och guld som sina främsta material. Hennes formspråk kan vara både sinnligt och stramt, ibland till synes enkelt i linjespelet med bäraren i fokus. ”Tanken och känslan är viktiga för mig, jag söker enkla former som förmedlar ett budskap. Smycket ska beröra både mentalt och kroppsligt.”

Pia Anliot utexaminerades så nyligen som i våras från keramik och glas på Konstfack. Hon har tagit sig in i keramiken med en frenesi som sträcker sig ända ut i föremålen. Det är med inte bara skaparglädje utan med livsglöd som hennes föremål växer fram.

Titti Bjernér driver egen verksamhet sedan 2001 men tog sin magisterexamen från Konstfack så sent som 2006. Det har gett henne en bred erfarenhet som sträcker sig in i undervisning såväl som till att leta fram hur hon kunde få köpa EKO-guld innan det riktigt fanns på marknaden. Hon har även jobbat med smycken som performance och hennes ”Själens noppor” har väckt mycket uppmärksamhet. 

Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Charlotte Svinevit
Charlotte Svinevit
Catarina Hällzon Charlotta Eidenskog Charlotte Svinevit Joanna Eriksson Karl-Gustav Jönsson Lina Lotta Lundberg Pia Anliot Titti Bjernér