Avslutad utställning Elisabeth Billander

15 sep till 3 okt 2012

Elisabeth Billander har en masterexamen från Hdk linje för keramikkonst från 2010. Sedan dess har hon ställt ut frekvent både i Sverige och utomlands. Ett genomgående tema de senaste åren har varit hennes förhållande till leran som material och dess olika former; bränt, obränt, glaserat, oglaserat, blött, fast, flytande etc.

Elisabeth jobbar väldigt sällan med funktionella bruksobjekt men är ändå ofta upptagen i tanken om ett föremåls funktion och vara eller icke vara. Sedan Billander blev medlem i Konsthantverkarna 2010 har hon genomgående visat arbeten som relaterar till vår närmiljö men där leran dyker upp som ett oväntat konstruktionsmaterial. Hennes rörskulpturer på vägg har väckt mycket uppmärksamhet och som kontrast till det destruktiva finns i det arbetet hela tiden det konstruktiva närvarande. Två viktiga motpoler för Elisabeth Billander.

Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Elisabeth billander 1
Elisabeth billander 1
Elisabeth Billander, utställning 2012