Avslutad utställning Hanna Järlehed Hyving

Moment

23 feb till 13 mar 2013

Hanna Järlehed Hyving är en keramiker som gjort sig känd för sitt utomordentliga och extrema arbete med glasyrer. Det är flödigt och rinnigt och kräver att hon arbetar plant för att bränningen av verken ska fungera. I sitt arbete med utställningen på Konsthantverkarna fogar hon, med hjälp av glasyren eller på annat sätt, ihop mindre delar till ytor och former. De rör sig över vägg och blir skulpturala "moment" för rummet.

Efter en Master från HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg) 1998, har Hanna presenterat sitt arbete runt om i världen. Utöver en flitig utställningsverksamhet inom Sveriges gränser har hon synts i grupputställningar i USA, Schweiz, Italien, Egypten, Korea m.fl. platser. Hon är inköpt av bl.a. Statens konstråd och har förärats pris i World Ceramic Exposition i Korea. 2009-2010 utförde Hyving en utsmyckning för Västra Götalandsregionen i Borås.

"När jag beskriver mitt arbete och när jag jobbar så handlar det ofta om de många materialproblem min praktik innehåller. Strävan efter ett speciellt uttryck finns där hela tiden och att lösa alla små delmoment för att nå ett färdigt resultat ger sin egen process. Drivkraften är min nyfikenhet inför det färdiga resultatet.. Resultatet blir närmast en växelverkan mellan experimentlusta och upptäckarlusta. “Var går gränsen?” hette min förra utställning och det är nog ganska talande för mitt sätt att arbeta.”

Hanna Järlehed Hyving 19 december 2012

Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Hanna Järlehed Hyving på Konsthantverkarna 2013
Hanna Järlehed Hyving på Konsthantverkarna 2013
Hanna Järlehed Hyving på Konsthantverkarna 2013 Hanna Järlehed Hyving på Konsthantverkarna 2013 Hanna Järlehed Hyving på Konsthantverkarna 2013 Hanna Järlehed Hyving Hanna Järlehed Hyving Hanna Järlehed Hyving Hanna Järlehed Hyving, Moment Hanna Järlehed Hyving, Moment