Avslutad utställning Svenska Shiborisällskapet

Glänta

24 maj till 18 jun 2014

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 24 MAJ KLOCKAN 12.00

Medverkar i utställningen gör:

Carin Bergman

Barbara Berther

Linnéa Blomgren

Eva Davidsson

Ingela Friedner

Åsa Jonason

Birgitta Lagerqvist

Marie-Louise Nordin

Tomas Robefelt

Maja Sjöberg

Leyun Wang

Shi-bo-ri, bara namnet är vackert och räcker för att skapa poesi. Nu kommer vårt galleri fyllas av en ljus och spännande glänta skapad av fiber, färg och fantasi. Tretton textilare visar sina verk framsprungna ur den japanska tekniken, shibori. Här visar de hur rum kan skapas och hur textil kan användas i offentliga rum. Med utgångspunkt från en text av Kerstin Ekman arbetar Shiborisällskapets medlemmar i den här utställningen på ett gemensamt tema men med egna tekniker och material.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Shibori, Eva Davidsson
Shibori, Eva Davidsson
Shibori maja sjoberg Shibori maja sjoberg Shibori, Eva Davidsson Shibori, Eva Davidsson Shibori, Birgitta Lagerqvist, bladskugga detalj