Avslutad utställning Charlotta Eidenskog

I rise. This is how I do it

9 jan till 27 jan 2016

Emma Vendelek om Charlotta Eidenskog

Färg. Form. Komposition. Bygga upp, riva ner, bygga nytt. Charlotta Eidenskog har inte ett färdigt verk framför sig när hon skapar. Hon vilar i processen. Följer med i det som sker. Under ett år hade hon sparat bilder och material. 

När hon inledde arbetet med ”I rise. This is how I do it” började hon i just bilderna och materialet. Vad var det som fångat henne? Varför just den här formen? Fanns det något gemensamt? Någon kärna? Hon klippte, skissade, klistrade. Former på former. Färger på färger. Så småningom gick hon över till leran. Tog med sig kompositionerna. Prövade sig fram med olika sorters lera, olika karaktär i ytan, olika färger, olika former. 

Hon drivs av lust i sitt skapande. Samtidigt finns alltid frågorna där. Vem är jag? Vad är ett samhälle? Vem är jag i samhället? Vi i samhället? Vad syns? Vad syns inte? 

I sin förra utställning ”Från en högre höjd” tog hon sig upp och blickade ner på systemen, relationerna och deras ständiga cirkulära flöde. I den här utställningen står Charlotta mitt i systemen. Hon ser på delar var för sig, deras samband och relationer, runt omkring sig. Sig själv som en del av allt. Och hon finner kraft där. Det är som det är. Jag gör det jag gör.

Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Vernissagekort
Vernissagekort
Charlotta Eidenskog Charlotta Eidenskog Charlotta Eidenskog I rise. This is how I do it.