Avslutad utställning Jussi Ojala

Veden ser aldrig sin egen aska

20 feb till 9 mar 2016

Nu ställer Jussi Ojala ut helt nya verk på Konsthantverkarna. Verk som han tycks ha fört ett samtal med under tillblivelsen. Han kallar utställningen "Veden ser aldrig sin egen aska". Det är personligt och privat samtidigt som det är allmängiltigt med inspiration hämtad från livet och den närmaste omgivningen. Jussi har sagt ”Naturen lär mig att min keramik kan få ta det uttryck den önskar”. Naturen är också fysiskt närvarande i processen. Han uttrycker det själv:

Veden ser aldrig sin egen aska
Veden samlar jag i långa stunder och eldar till aska.
Askan från buskar, träd och ben blir till
keramiska betraktelser över förvandling
Min vardag.

I Jussi Ojalas keramik är materialets roll närvarande och viktigt. I arbetet med leror, engober och glasyrer, utmanar han både sig själv och materialens egenskaper.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Jussi Ojala
Jussi Ojala
Jussi Ojala Jussi Ojala Jussi Ojala