Avslutad utställning I fokus

Utvalda medlemmar visar sina senaste arbeten

2 jul till 30 jul 2016

Genomgående i dagens Instagramflöde är jakten på det perfekta utsnittet. Stilleben har fått stor renässans och delvis en ny betydelse. Kvar är föremål med en tydlig koppling till vardagen och sådant som hör hemmet till. Objektens symboliska innehåll finns kvar, även om dess innebörd idag skiljer sig åt från 1500-talet.

I utställningen ”I fokus” vill vi med kvadraten som utsnitt fånga in medlemmarnas kreativa flöde. Zooma in. Klippa ut. Lyfta fram. Genom att kombinera olika objekt skapas en ny helhet. Plötsligt urskiljer sig beröringspunkter, kontraster och tendenser i ett ständigt brus av intryck.

Konsthantverkarna vill med "I fokus" visa bredden men också spetsen bland våra medlemmar. Eller som skribenten, tillika f.d. ordförande, Susanne Helgeson beskriver det;

”Det är hos oss vitaliteten finns, de mest erfarna bredvid den unga nyutexaminerade spjutspetsen, glimten av morgondagens konsthantverk. På Konsthantverkarna ser man tydligt hur materialgränser sprängs, hur det konceptuella tänkandet tar en allt större plats, hur det unika konsthantverket utvecklas hand i hand med bruksföremålen och tillsammans attraherar en ny publik.”

Utställningen ”I fokus” har curerats av Charlotta Eidenskog och pågår 2-30 juli 2016 på Konsthantverkarna.

Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

I Fokus
I Fokus
Fokus Pia Anliot Ellen Ehk och Matilda Kästel I Fokus I Fokus I Fokus