Avslutad utställning Eleanor Lakelin – trä

Rhythm of Time

27 maj till 23 jun 2017

David Cairns, brittisk ambassadör, inviger utställningen den 27 maj kl 13. Vernissage kl 12 – 16.

Konsthantverkarna hälsar den brittiska konsthantverkaren Eleanor Lakelin varmt välkommen och bjuder samtidigt in våra besökare att stifta bekantskap med en av Europas skickligaste och mest intressanta träkonstnärer.

 “I peel back bark to reveal the organic chaos that can exist in the material itself and build up layers of texture through carving and sandblasting. I use the vessel form and surface pattern to explore the layers and fissures between creation and decay and the erosion of nature.”

"Jag skalar av bark för att avslöja det organiska kaos som kan existera i materialet självt och som bygger upp lager av textur genom snidande och sandblästring. Jag använder kärlets form och ytmönster för att undersöka lagren och sprickorna mellan skapelse och förfall och naturens erosion. 

I ”Time & Texture”-serien använder Lakelin olika typer av trä såsom ask, ek och ceder. En gemensam egenskap hos dessa träslag är att de växer med olika densiteter vid olika årstid och därmed får olika hårdhet. Genom att snida och sandblästra kan lager av olika texturer tas fram. Sandblästringen accelererar erosionsprocessen då de mjukare delarna av träet nöts bort och tiden känns närmast etsad in i fibrerna av materialet. Träet blir därmed ett medel för att utforska relationen till tid i en bredare kontext och i synnerhet- hur naturliga element bryter ner landskapet- hur kanterna mjuknar och avtrubbas och hur linjer och form fragmenteras av nötning. Den teknik Eleaonor Lakelin använder togs fram av kanadensiska svarvaren Michael Hosaluk.

Gång på gång får vi bevisat att det finns ett enormt intresse för trä i Sverige. Få av våra utställningar väcker sådant intresse och så mycket känslor som de som visar arbeten i trä. Väldigt många verkar också känna ett behov av att prata om sina känslor för materialet. Med öppning den 27 maj hälsar vi den brittiska konsthantverkaren Eleanor Lakelin välkommen och bjuder samtidigt in våra besökare att göra bekantskap med en av Europas skickligaste och mest intressanta träartister. Konsthantverkarna har under de senaste åren bjudit in flera fantastiska utövare inom området och som final avrundar vi med skålar svarvade av Eleanor.

Eleanor Lakelin
Eleanor Lakelin
Eleanor Lakelin Eleanor Lakelin Eleanor Lakelin Eleanor Lakelin Eleanor Lakelin Eleanor Lakelin