Kommande utställning Light Weight – Internationell samlingsutställning

Papper

16 sep till 4 okt

Höstens ”Light Weight” är en utställning med fokus på materialet papper med totalt fem konstnärer från olika länder: Cecilia Levy, Sverige; Michihiro Sato, Japan; Jimin Kim, Korea; Janna Syvanoja, Finland och Valerie Buess, Tyskland. I samband med vernissaget kommer flera av de inblandade konstnärerna vara på plats och direkt efter öppnandet hålls det sedvanliga "artists' talk", där besökarna får en grundligare genomgång av utställningen och konstnärernas intentioner, tekniker och material. 

Konstnärerna jobbar på olika sätt i materialet papper. Cecilia Levy använder sig helst av böcker från förra seklet. Boksidorna återskapas till nya objekt. Berättelsen lever vidare, men i en annan form. Michihiro Sato, utbildad bl a i Norge, gör utsökta smycken i papper. Jimin Kim, också utbildad smyckekonstnär, gör objekt baserade på minnesbilder som annars gått förlorade, men som nu visualiseras och tolkas på nytt. Janna Syvanoja gör delikata smycken och andra objekt i papper, men även i andra material. Hon använder gärna kartor, kataloger, ordböcker osv, för deras rikedom på historia, händelser, geografi. Valérie B arbetar 2- och 3-dimensionellt i papper och även med foto.

Jimin kim
Jimin kim
Cecilia Levy, Betraktelser över tid, papper, 2016 Janna Syvanoja Janna Syvanoja Valerie Buess Sato Michihiro Sato Michihiro