Avslutad utställning Emma Dahlqvist

It's Now or Näver 2.0

3 feb till 21 feb

It’s Now or Näver 2.0

Vernissage lördag 3 februari kl 12.00 - 16.00.

Artist talk onsdag 21 februari kl 18.30.

Emma Dahlqvist undersöker möjligheterna i björknäver. Genom experimentella och okonventionella metoder utforskar hon nya uttryck och kvalitéer hos materialet. Dahlqvist arbetar i skärningspunkten mellan traditionell hantverkskunskap och digital teknik. Hon intresserar sig för att mixa de konventionella metoderna att bearbeta nävern på, som ofta är djupt rotad i en slöjdtradition, med nya tekniker för att på så vis vidga upplevelsen av och funktionerna hos materialet.

Med hjälp av tekniker som laserskärning, origami och plissering arbetar hon processbaserat och experimentellt med materialet. I mötet mellan det råa naturmaterialet och den exakta lasertekniken uppstår en intressant brytpunkt som utmanar vårt sätt att se på nävern.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Emma Dahlqvist
Emma Dahlqvist
Emma Dahlqvist Emma Dahlqvist Emma Dahlqvist