Kommande utställning Medlemsutställning

Dialog

5 maj till 30 maj

Dialog – samtal, åsiktsutbyte, konversation, kommunikation, kontakt

Temat inför Konsthantverkarnas årliga vårutställning är samarbete - Dialog.

Ett undersökande arbetssätt.

Vad händer när vi parar ihop två personer från olika discipliner och som inte känner varandra?

Eller som känner varandra väl? 

Var väljer man att börja?

AV 26 deltagande medlemmar har 13 par bildats. I varje par ingår en metallkonstnär som får möta en konstnär inom keramik, glas, trä, läder, textil eller papper

Dialogerna kommer att bestå i allt från samtal kring konsthantverket och respektive syn på det till mera konkreta samarbeten, dvs man träffas och gör ett verk tillsammans.


Medverkande medlemmar

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet hos MyNewsdesk

Dialog, Kristine Thenman
Dialog, Kristine Thenman
Kristine Thenman Marje Taska Hans Ahnlund Anna Fjällback Pamela Wilson Conni Hultberg Niklas Ejve