Ny intendent

13 januari 2011

Ny intendent

Vi förstärker vårt team inför jubileumsåret 2011. Åsa Lockner kommer att arbeta som intendent och verksamhetsansvarig parallellt med Peppe Bergström som sedan ett drygt år tillbaka ansvarar för vår konstnärliga verksamhet. Lagom till jubileumsårets början tillträder Åsa Lockner, välrenommerad smyckekonstnär och silversmed, som intendent på halvtid. KONSTHANTVERKARNA får därmed två intendenter som arbetar parallellt. ”Jag kommer att fokusera mycket på kommunikationen mellan våra konsthantverkare och vår publik. Den sker ju i första hand direkt genom föremålen men i dag är det inte helt självklart att man har en relation till hur dessa objekt blir till. Hur föds en idé, hur växer den och hur förvaltar man den? Varje föremål och varje konsthantverkare har sin historia och den vill jag nå ut med”, säger Åsa Lockner.