ÄNDRAT DATUM för Sandra Zupanic

4 oktober 2013

Nu har Slussenprojektet nått fram till vår tröskel. Lagom till att vi skulle visa vår stipendiat Sandra Zupanics underbara verk i vårt fönster, så kommer vi att stängas in bakom staket. Träden ska fällas och gatan grävas upp. Ny tid för att beskåda Sandras videos blir den 11 januari i samband med att vi öppnar årets första separatutställning med Jenny Edlund.