Innovationscheck

1 januari 2014

Innovationscheck

Detta är tredje omgången innovationscheckar som Coompanion delar ut till företag med innovativa idéer. Ett av tio företag som premierades var Konsthantverkarna som tillsammans med Blås & Knåda och Kaolin ska arbeta fram metoder för att presentera taktila värden i konsthantverket i ett digital format. Illustrerar nyheten gör Ellen Ehks keramiska skulptur.

"Coompanion vill verka för ett företagande där samarbete och engagemang är drivet för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Vi är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013. Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap."

Kriterier för att kunna söka och kanske få en innovationscheck från Coompanion är att företaget ska ha minst tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år, ha försäljningsintäkter och vara registrerat i Sverige. Alla företagsformer har varit välkomna, men företag som är kooperativa och vill samverka har prioriterats.

Nedan listas företagen som fått en innovationscheck och deras egen beskrivning av sin idé:

Konsthantverkarna Stockholm Ekonomisk förening, Stockholm
 

Att överföra taktila värden till ett virtuellt rum
Tre av landets främsta konsthantverkskooperativ vill tillsammans skapa ett virtuellt upplevelserum där konsumenterna får samma njutning, exaltering och positiva köpkänslor som i de fysiska butikerna. Detta skulle stärka såväl den regionala konkurrenskraften som hållbarheten i alla dess aspekter, påvisa samarbetet som grund för tillväxt, tillgängliggöra produkterna för bredare kundgrupper, öka lönsamheten för både kooperativen och deras medlemsföretagare och även skapa grund för fler anställningar i de berörda kooperativen. Dessutom ett kreativt och nydanande grepp för fältet som ger en möjlighet att intressera en ny publik.

Illustreras av verk signerat Ulrika Swärd