Finissage och samtal om glas

24 februari 2014

Finissage och samtal om glas

GUNNEL SAHLIN OCH KERSTIN WICKMAN

Samtal kring glasets utveckling, dess motgångar och möjligheter!

Onsdagen den 12 mars kl. 18.30 

”Voffor gör di på detta viset?”

Ja, det är något vi frågar oss här på Konsthantverkarna och något som engagerar alla som jobbar med glas eller bryr sig om glasets utveckling. Sverige har länge varit i framkant vad gäller det handgjorda bruks och konstglaset, där vi speciellt har utmärkt oss genom vår designkänsla i kombination med ett skickligt hantverk. Våra formgivare och industrins glasblåsare har varit ett team som har gjort oss kända över hela världen. Nu är den industriella glastillverkningen i kris, men studioglaset lever än så länge vidare. Vad finns det mer för hopp? Kom och diskutera med oss!

Finissage

Kvällen är utställningens sista, Gunnel börjar med att visa sin utställning och pratar om vad som inspirerat henne och hur denna utställning blev till. Efter det följer samtal mellan Gunnel Sahlin, formgivare och Kerstin Wickman, professor i design- och konsthantverkshistoria. Samtalet kommer kretsa kring glasets utveckling, motgångar och möjligheter.

Gunnel Sahlin, formgivare vid KostaBoda i 19 år och senare frilansande formgivare inom textil och glas, samt professor på Konstfack.

Kerstin Wickman, författare och redaktör för tidskriften Form 1973-1999,professor vid Konstfack och författare har hon varit engagerad i föreläsningar, debatter, undervisning och forskning inom design och konsthantverk, både i Sverige och internationellt.

Anmälan görs till info@konsthantverkarna.se.

Välkommen!