"Souvenir Slussen" av Stiftelsen Inuti

19 maj 2014

Vernissage lördag den 24 maj kl. 12.00 - 16.00

Vi visar 15 konstnärer från Inuti i en fönsterutställning som med sin fantasifullhet både förtydligar, förskönar och förvränger den sedvanliga bilden av Slussen. Kom hit och upptäck Slussen på ett nytt sätt! Vi är glada att få visa vårt första samarbete med dessa konstnärer. Pågår t.o.m. 11 juni.

Stiftelsen Inuti driver 
daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Vi vänder oss till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet. Inuti har tre lokaler, Ateljé Inuti på Lilla Essingen och Ateljé Inuti 2 med en intilliggande projektateljé, PS2 (Projektstudio 2), på Södermalm. Inuti ingår i nationella och internationella nätverk.

Inuti driver en utåtriktad verksamhet med utställningar, projekt och workshops. Vi samarbetar regelbundet med yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, konstinstitutioner och museer. Vi vill interagera i samhälls- och kulturlivet genom konsthändelser i egen och andras regi.