Föredrag med Stuart Cairns

4 september 2015

Föredrag med Stuart Cairns

Måndagen efter vernissage, den 21 september kl 18.15, bjuder vi in till en kväll där Stuart Cairns delar med sig av sitt arbete och dess uppkomst. Anmälan görs till info@konsthantverkarna.se

Stuart Cairns är en irländsk konstnär och silversmed som via promenader i omgivningarna kring Belfast undersöker och upptäcker sin omvärld. Hans arbetsprocess är infiltrerat i hans dagliga liv, han använder naturmaterial och saker han hittar, för att skapa objekt som har kopplingar till bruksföremål, verktyg och domesticerade objekt. Objekt som hör hemmet till. I processen låter han oförutsättningslöst silver och upphittade föremål möta varandra.

Föremålen i utställningen är som skisser från Belfasts gator och omgivningar, där Stuart samlar allt från rostiga metallföremål upplockade på Belfasts gator, till grenar och löv från skogen och drivved hittad på stranden.