Dags att söka medlemskap

5 oktober 2015

Den 15 oktober är sista dag att söka medlemskap i Konsthantverkarna. Ansökan tar vi emot i fysisk form och accepterar alltså inte digitala versioner. Däremot är du alltid välkommen att höra av dig med eventuella frågor via e-post. Vi tar emot ansökningar i alla material och med alla uttryck. Så här skriver vi på hemsidan: För att bli antagen som medlem krävs dels att dina arbeten har en hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet, dels att de har en sådan särart att de tillför föreningen något nytt. För att du ska ha utbyte av ditt medlemskap är det viktigt att du har en kontinuerlig produktion till försäljning.

Läs mer om själva ansökan HÄR

Kort därefter sammanträder vårt granskningsråd bestående av följande eminenta grupp:

  • Sofia Björkman, metall/smycken
  • Tom Hedqvist, textil
  • Hedvig Westermark, metall/smycken
  • Per B Sundberg, glas
  • Ann-Britt Haglund, keramik