Nya medlemmar 2018

8 januari 2018


Sex nya medlemmar har valts in till Konsthantverkarna inför 2018 och de presenteras i fönstret på Konsthantverkarna 13 – 31 januari 2018.

De nya medlemmarna är:

Alexandra Nilasdotter

Alexandras arbete med keramik är inspirerat av arkitekturen, industrialismen och minimalismen. Hon drejar alla sina objekt, och arbetar både funktionellt, med unika objekt och installationer.

Kristine Thenman

Kristine är född och uppvuxen utanför Arvika, som är en bygd med en stark och levande konsthantverkstradition där keramiken och lergodsleran har ett starkt fäste. Kristine arbetar huvudsakligen i just lergodslera. Där inspireras hon av sitt lokala arv som hon både förvaltar och förnyar i sina arbeten.

Gunilla Maria Åkesson

Gunilla arbetar i lera. Hon bygger för hand, modellerar och glaserar godset, ofta flera gånger. Hon önskar få fram en vacker enkelhet, som gör hennes kärl till något mer än bara ett kärl.

Oskar Ek

Oskars produktion består av att tillverka bruksgods med både unika kollektioner och fasta kollektioner som är mer långvarigt bestående. Hans Studio Ek Tableware i Göteborg arbetar med keramik till gastronomiskt och inredningsmässigt syfte.

Pia Ulfendahl

Pias huvudsakliga produktion består av bruksgods. Vetgirig och nyfiken som hon är, har hon förmodligen provat de flesta bränningsmetoder och tekniker, men kom slutligen fram till att pappersporslinslera är det som hon helst vill jobba med.

Niki Ulfstedt

Niki gör smycken och corpus i ädla och oädla metaller, ofta i kombination med ett annat material. Hennes arbeten anspelar ofta på rörlighet, flyktighet eller förlopp.