AVSLUTAD UTSTÄLLNING

ANDERS LJUNGBERG – METALL

Mellanting

28 okt till 18 nov 2017

VERNISSAGE 28 OKTOBER KL 12.00 – 16.00.

Ett ting manifesteras i mötet med andra ting, material, kroppar och rum.

En kopp kan, utifrån sin egen isolerade identitet, betraktas som samma kopp oavsett sammanhang, eller så kan den beskrivas som olika koppar t.ex. beroende på vilka kroppar den möter, eller i vilken kontext detta sker. I mötet med dessa olika förutsättningar framträder koppen på nya sätt i varje enskilt tillfälle.

Mellan tingen finns överenskommelser som skapar förutsättningar för varandras tillblivande. Bordet lånar sin yta till koppen och blir genom detta också dugligt som bord. När koppen, vilande på bordsytan, inträder i brukarakten förskjuts dess position i relation till kropp, rum och inte minst sig själv. I påfyllandet, greppandet och tömmandet transformeras dess identitet för att slutligen fullbordas som kopp, d.v.s. som bruksobjekt fullt inkorporerat i brukarakten. I denna länk av händelser, där objektet länkar till nästa skede, befinner sig koppen mellan sin utgångspunkt och sin fullbordan. Som ett mellanting.

Medverkande medlemmar