Utmärkelsen ”Årets Favorit” går i stafett mellan landets konsthantverkshögskolor och instiftades 2013 med start på Konstfack. I år är det Sanna Lindholm som blivit utvald och hennes arbeten kommer visas i en fönsterutställning 6–24/10.

Jag arbetar främst i trä med skulptur och objekt där jag söker genom materialet och bearbetningar efter olika uttryck, karaktärer och stämningar. Jag arbetar oftast med grupper av objekt då kompletterande är en stor del i min process, det ena skapas i reaktion på det andra. Jag brukar tänka på laget där olikheter i personlighet och erfarenhet är nödvändiga, hur olika individer lyfter och kompletterar varandra, behöver varandra.

Jag söker i mötet mellan former efter disharmoni och känslighet, vänner och kontraster och efter en mångtydig upplevelse där det i varje enskild tolkning finns utrymme för ny mening. Jag inspireras av tysta språk så som tecken och symboler samt konstruerade språk så som koder mellan riktigt goda vänner. Det påhittade språket som bara den hemliga kompisen förstår. Eller det språk som inte är hemligt men som har skapats omedvetet mellan personer som har delat ett liv tillsammans.

Samtal i trä, Trygg terräng och trassliga situationer, är mitt masterprojekt från Högskolan för design och konsthantverk med inriktning på konsthantverk. Samtal i trä är en iscensättning av abstrakta former i möte med former som är figurativa. Lägerelden, brännbäret, rodnaden och det längsta stråt. Strålkastaren, pelaren och ämnet. Dialogen har börjat mellan mig och träet och genom materialet och med svarven som främsta verktyg har jag följt arbetet och undersökt informationsutbytet och meningsskapandet som uppstår i mötet mellan formerna. Arbete handlar på många sätt om form och känsla där processen har varit centrerad kring att vara närvarande och se vad som händer vid till exempel en färgpåläggning eller i en bearbetning. Vad viskar formen om? Vad syftar den till?

Jag benämner arrangemanget som en iscensättning för att betona vikten av aktivitet och föränderlighet. Det är ett begrepp som ringar in viktiga delar både i görandet och i upplevelsen så som uppfattning, mening, känsla, aning och bild. I det ordet finns fantasin, uppträdandet och framträdandet, det direkta och närvarande. Jag låter formerna uppträda och framträda i relation till varandra utifrån en lekfull strategi som motsätter sig en slutgiltig mening.

-Sanna Lindholm