FORMATIONER

Fönsterutställning 10–18 november 2018

Anna Rutz skapar sina keramiska former genom att bygga upp dem i
lera och genom att gjuta. Inspirationen kommer ofta från detaljer i
arkitektur. Hon intresserar sig även för olika kontraster i olika lersorter –
från svart lera till vit porslinslera. Även reliefmönster, dess skuggverkan
och hur det påverkar formen har varit en del av uttrycket.

Så när hon fick frågan att arbeta med närmiljön i Nacka och det område
som finns omkring henne dagligen och där hitta former att få inspiration
av, så passade det som hand i handske med det sätt hon arbetar på.

I den utställning på Nacka konsthall som Anna hade våren 2018, har
Nacka studerats från ovan. Genom att upptäcka och experimentera med
nya formationer som man inte ser ifrån marken har utställningen växt
fram. Det som visas är intryck från framförallt större arkitektoniska
områden – allt ifrån miljonprogram till oljehamnar – byggda i olika sorters
leror för att få fram materialens olika ytor och kontraster.

I den här fönsterutställningen visas ett litet urval av de verk som visades i
utställningen i Nacka konsthall.

Anna Rutz bor och är verksam i Nacka. Hon är utbildad på Hovedskous
skulpturlinje samt Konstfack, linjen för keramik och glas. Hon arbetar
både med bruksföremål i mindre serier och unika objekt.