Loading Events

With All My Heart

 

Vernissage lördag 28 oktober kl 11–16

Invigning kl. 12.00 i närvaro av Janne Jokinen, ställföreträdande beskickningschef vid Finlands Ambassad.

”Allt behöver inte förklaras med förnuft, ibland måste du lyssna på ditt hjärta”

Smyckekonstnären Maria Nuutinens utställning ”With All My Heart” kretsar kring människor och mänskligt beteende under livets vändpunkter.

Maria Nuutinen är särskilt inspirerad av människors övertygelser och handlingar när något är svårt att förklara med förnuft. Genom tiderna har människor hittat olika kreativa sätt att försöka påverka livets gång eller utveckling. Religiösa votiver har inspirerat henne såväl som spådomar eller mormors föranings-drömmar från barndomen. Med utställningens verk vill Nuutinen ta upp det individorienterade moderna livets otillräcklighet, känslan av utanförskap och ensamhet. Utställningens syfte är att visa upplevelser som människor kan identifiera sig med. Med konstnärens ord: allt behöver inte förklaras med förnuft, ibland måste du lyssna på ditt hjärta.

Maria Nuutinen använder ofta en emaljeringsteknik där glaspulver i olika färger strös på kopparytan och smälts i 800 grader. Denna teknik kräver precision och en stabil hand. I emaljeringsteknik är färgkombinationen lika överraskande som livet, man kan aldrig vara säker på resultatet, något som Maria Nuutinen tycker är fascinerande.

Maria Nuutinen (f. 1975) är verksam i Lappeeranta i Finland och är bland annat utbildad på Saimaa University of Applied Scences, avdelningen för Applied Arts (MFA). Hon har studerat både smyckekonst, stenslipning och design och kombinerar ofta olika hantverkstekniker med fotografi. Hon fascineras av olika samtida fenomen och mänskligt beteende, teman som ofta får ta plats i hennes konst. Sedan sin examen 2001 har hon deltagit i ett flertal separat- och grupputställningar i både Finland och internationellt och hon är medlem i The Finnish Jewellery Art Association.

Mer info om konstnären:

www.marianuutinen.com