Kersti Biuw

20/2 – 3/3

Geometriska former och strukturer finns överallt i naturen och är en outsinlig källa till inspiration i Kersti Biuws arbeten. Framförallt fascineras hon av växten Nicandra Physalodes frökapsel vars struktur och form både är konkav och konvex på samma gång, vilket gör ytan är både fragil och mjuk, stark och solid. Likt naturen använder hon sig av några få enkla former som hon upprepar för att hitta det uttryck hon eftersträvar.

Kersti Biuw är keramiker, medlem i konsthantverkarna och utbildad på Konstfack. Hon finns representerad hos Kung Gustav VI Adolfs samlingar, Moderna Museet, Röhsska Museet, Gustavsbergs porslinsmuseum och Shigaraki Ceramic Cultural Park i Japan