30/10 – 10/11 2021

Charlotte Melander har på senare tid arbetat på temat ”Ute är inne” influerad av pandemin som radikalt förändrade våra levnadssätt. Naturen kom mer och mer i fokus och blev vårt nya “inneställe” för möten, fest och vardag. Idag ser det ut som vissa platser, som plötsligt blev mycket populära, utsatts för en stor påverkan och slitage. Hennes mobiler och naturobjekt möjliggör att vi flyttar in naturen inomhus och låta naturen läka ifred.

Mobilerna är tillverkade i värmefärgad koppar som är lackad. Grenmobilerna är även oxiderade, och den största kvisten har ytor belagda med bladguld.

Charlotte Melander är guldsmed och medlem i Konsthantverkarna. Hon är verksam i Uppsala.