Berätta om din bakgrund och utbildning – hur kom det sig att du valde att arbeta som keramiker och konsthantverkare?

Skulpturutbildning och Konstfack Keramik och Glas- för materialets skull.

Arbetar du enbart med din egen keramik eller gör du andra uppdrag t.ex. som formgivare?

Framför allt egenproducerad keramik men har även gjort enstaka formgivningsuppdrag.

Vad handlar utställningen om?

Inspirationen kommer från de gotländska kyrkorna med dess vägg- och takmålningar men även den fasta inredningen såsom bänkar m.m.

Vad fick dig att välja titeln ”Stillhet och Fragment” ?

Tanken är att utställningen ska kännas lugn och stillsam, samma känsla som finns i kyrkorummet.

Vad kommer vi att få se i utställningen?

Den lugna känslan samt att det är fragment som jag har inspirerats av.

Stora fat skålar och fragment av former.

Berätta lite om din arbetsprocess?

Dokumenterat med digitalkamera, förstorat upp delar i bilderna som jag sedan skrivit ut.

Använder du någon speciell teknik som du vill lyfta fram?

Har fört över bilderna på mina keramiska former. Både ristat och byggt upp med relief i leran.

Är det något annat du vill lyfta fram eller berätta om din utställning?

Gjuter i porslin samt kavlar och lägger i gipsform.

Läs mer om Anna Rutz här.