JUBILEUMSUTSTÄLLNING

70 ÅR AV OMSORG I TANKE OCH HAND

28/8 – 15/9 2021

Vernissage lördag 28 augusti kl 11–16

Invigning och bokrelease kl 12.00 av Konsthantverkarnas ordförande Mike Årsjö och intendent Hanna Grill.

Invigningstalare Cilla Robach, enhetschef för samlingarna på Nationalmuseum.

Konsthantverkarna är Sveriges största förening för samtida konsthantverk och har 70 års erfarenhet av att driva en verksamhet i samklang med samhällets utveckling och förändring. Tron på konsthantverkets betydelse som tidsuttryck och behovet av föremål som utstrålar omsorg i både tanke och hand har alltid varit vår drivkraft. Våra medlemmars kreativitet, hantverksskicklighet och känsla för kvalitet utgör stommen i föreningen och jubileums- utställningen blir en ögonblicksbild av Konsthantverkarna idag.