Projektbeskrivning

SILVERSMED

ANNA C ”CONNI” HULTBERG

Födelseår: 1946

Jag smider i silver och andra metaller. De flesta av mina föremål är unika. Jag ger form och funktion åt smycken och corpus. Pedagogiskt arbete, undervisning, föredrag samt vård av silver är annat jag också arbetar med.

Utbildning

1967–73 Konstfackskolan avdelning för metall och industridesign
1972 Gesällbrev i silversmide
1976–77 Lärling hos Los Castillo, Taxco, Mexico
1968–70 Lärling hos Ove U Bohlin och Bengt Liljedahl

Verksamhet

1972 egen verksamhet i Stockholm
1974 medlem KONSTHANTVERKARNA
1972 medlem Nutida Svenskt Silver

Samlingsutställningar i urval

Har deltagit i ett hundratal samlingsutställningar med en eller flera utställareinom och utanför Sverige.
2014 Galleri NP 33, NFS jubileumsutställning.
2014 ”Smycka halsen” Konsthantverkarna.
2013 NFS 50 år, Hallwylska Museet.
2011 ”Signerat”, Arkitekturmuseet.
2011 ”En lång en kort”, Konsthantverkarna 60 år.
2011 ”Sinnenas trädgård”, NFS på Arsenalsgatan.
2010 ” Sommarsalong”, Sigtuna museum.
2008 ”Kvinnliga former”, Stockholm, Linköping, Norrköping och Örebro
2005 ”Tager du denna …”, bröllopsutställning NFS
2001 ”Ädla och oädla metaller” Kalmar konstmuseum
2001 Konsthantverkarna 50 år
1998 American Crafts Museum, New York
1997 Svenskt silver på Wako och Svenska ambassaden i Tokyo
1994 Svenskt silver, Museum Bellerive, Bryssel
1993 ”Silver till nytta och lust” NFS 30 år på Nationalmuseet
1991 Svenskt silver i Tallinn
1990 NFS på Röhsska museet

Separatutställningar

1998 ”Spår”, NFS, Stockholm
1997 Feria de la mujer, Madrid
1979 Hantverksföreningen, Stockholm
1973 Konsthantverkarna

Representerad / Offentliga uppdrag

2001 Upplageverk för Stockholms läns landsting
1998 Nationalmuseum
1982 Röhsska museet
1981 Nationalmuseum

Kontaktuppgifter

conni.hultberg@telia.com

Produkter i webbutiken