KERAMIKER

CHARLOTTA EIDENSKOG

Charlotta arbetar mycket med processen i fokus, slumpens tillgångar och materialets egenskaper. Koncentrationen i arbete är på färg och form och leran är huvudmaterialet.

Utbildning

2015 Kritiska utställningsstudier, HDK och Riksutställningar, Göteborg
2013 Samtida konsthantverksteori, HDK, Göteborg
2006–2008 Master, Tillämpad konst, HDK, Göteborg
2001–2004 Kandidat, Keramikkonst, HDK, Göteborg

Verksamhet

Verkstad och showroom på SILO, Stockholmsgatan Göteborg.

Samlingsutställningar i urval

2013 Vi jobbar med det… Keramiskt center, Höganäs
2012 Var dags fägring, Sofiero, Helsingborg
2011 HDK Mastersstudenter 2005–2011, Höganäs Konsthall
2010 SLOW GO, Växjö Konsthall
2009 Konstslöjdssalongen, Röhsska museet, Göteborg
2007 International Ceramic Exchange, Korea

Separatutställningar

2016 ”I rise. This is how I do it”, Konsthantverkarna, Stockholm
2011 ”Från en högre höjd”, Two Little Birds, Göteborg
2008 ”Blobs”, Galleri Kaustik, Göteborg

Representerad / Offentliga uppdrag

Röhsska museet, Göteborg

Kontaktuppgifter

info@charlottaeidenskog.com
http://www.charlottaeidenskog.com