SILVERSMED

JENNY EDLUND

”Smycken är en av människans äldsta artefakter. Användandet av symboler ses som bevis för människans förmåga till abstrakt tänkande och representation. Då som idag har utsmyckningen av kroppen fler betydelser och funktioner. Smycken kan markera status, plats i en hierarki, grupp- eller trostillhörighet. Hur vi klär oss och smyckar oss berättar för omvärlden vilka vi är eller vill vara. Det är signaler som kan läsas av för de som förstår koderna. Även ”nedklädd” och osmyckad skickar dessa signaler.

Det fascinerande med smycken är att de ofta är starkt förknippade med känslor. De ackumulerar ofta en historia och blir med tiden ett rituellt objekt. De blir en behållare för minnen, tro, hopp, och besvärjelser.

Spänningen i mitt arbete är att laborera med de uttryck som anses konventionella. Att försöka driva med de koder och etablerade förväntningar ett smycke ofta bär på. Vad är vackert och varför? I mitt skapande finns en laddning, ett uttryck jag söker (men inte alltid hittar ända fram till). När smycket är klart och finns tillgängligt för någon annan har jag förlorat kontrollen och makt över laddningen. Då är det mottagaren och den eventuella bäraren som börjar ge smycket dess innehåll och betydelse.

De smycken du bär är instrumentella ornament.”

Utbildning

2002 MFA Konstfack, metallformgivning
2014 Konstnärliga forskningsprocesser Konstfack 2015 Skrivandets Förhandlingar Konstfack
2016 Reserchlab Craft Konstfack

Verksamhet

Studio Björkhagen

Samlingsutställningar i urval

2021 Konsthantverkarna 70 år
2020 Collect London
2020 Österåkers konsthall
2018 Expo, svensk feministisk konst Frankrike
2017 Ögonstenar- Apple of my eyes, Kammaren, Lund, VIDA museum & Konsthall Borgholm 2016 Joya Barcelona
2015 Designforum, Sven Harrys museum
2014 Contemporary Swedish Art Jewellery Båstad, Munchen 2009 Sunborn goes extreme Sunborn, Gbg, Paris
2007 William Lipton, Fullerton Building, New York
2006 SOFA New York
2005 SOFA Chicago

Separatutställningar

2019 Won’t kill my darlings, Konsthantverkarna Stockholm
2017 Separatutställning, Sjöfartsverkets konstförening, Norrköping
2014 Venus – det personliga är politiskt, Konsthantverkarna, Stockholm 2013 Staring at the subconscious, smycken Platina, Sverige
2009 Between sheets, Lerverk, Göteborg
2009 Organ, Konsthantverkarna, Stockholm
2007 Libido, Galleri Platina, Stockholm
2007 William Lipton, Fullerton Building, New York, USA
2007 Separatutställning, Formargruppen, Malmö, Sverige
2007 Separatutställning, smycken och korpus, Kaleido, Uppsala, Sverige
2005 Simulacra, separatutställning, korpus, Inger Molin, Stockholm, Sverige
2004 Amor fati, separatutställning smycken, Platina, Stockholm, Sverige

Representerad / Offentliga uppdrag

Röhsska museet, Göteborg
Museum of Art & Design, MAD, New York, USA
Nationalmuseum, Stockholm
Kunstindustrimuseet, Köpenhamn, Danmark
Nordiska museet, Stockholm

Kontaktuppgifter

Jennymedlund@hotmail.com
www.jennyedlund.se
https://www.instagram.com/jenny_edlund/