Projektbeskrivning

KONSTHANTVERKARE

SARAH HURTIGKARL

I mitt konstnärskap använder jag mig av en rik variation av uttrycksformer, så som smycken, corpus och skulptur. I mitt skapande jobbar jag främst i metall och porslin och allt mitt arbete tillverkas förhand i min studio. Mitt arbete omvärderar måltiden som koncept och ritual med middagsbordet som undersökande fält. Genom att skapa nya traditioner och utmana konventionerna tror jag att ätandet och måltidens njutning kan förhöjas och förstås på nya sätt. Parallellt med mitt konstnärskap driver jag mitt egna varumärke Hurtigkarl, där jag tillverkar smycken och objekt i metall. Det lanserades 2014 och erbjuder handgjorda objekt som är producerade i liten skala.

Utbildning

2010-2012 Magister utbildning, Royal College or Art, London

2007-2010 Kandidat utbildning, Ädellab, Konstfack

2002-2007 Guldsmed, Lärlingsutbildning Lina Christensen, Köpenhamn

Verksamhet

Delägare av kollektiv verkstad Fasett på Narvavägen i Stockholm.

Samlingsutställningar i urval

2016 Ung Svensk Form, ArkDes, Stockholm, Sverige

2016 Smycke Utställning, Svenskt Tenn, Stockholm, Sverige

2014 Hammered!, Museumet på Koldinghus, Danmark

2014 Sugar, Galleri Platina, Stockholm, Sverige

2013 Saplings – 360° Vision, Pinakothek Der Moderne, Munich, Tyskland

2012 Sweet Instrument of Desire, V&A, London, UK

2012 Graduate exhibition, Galerie Marzee, Nijmegen, Nederländerna

2011 Skimrande Silver, National Museum, Stockholm, Sverige

Kontaktuppgifter

http://www.hurtigkarl.com/