TEXTILKONSTNÄR / OLIKA MATERIAL

ULLA CARLSSON

”Med traditionen som grund söker jag nya vägar och uttryckssätt. Lyfter saker ur sitt sammanhang och sätter in i nya.”

Utbildning

Konstfack Textil

Verksamhet

Ateljé i Tyresö

Samlingsutställningar i urval

1998 Waldemarsudde, Stockholm
2001 Galleri Inger Molin, Stockholm
2001 Konstmuseet, Västerås
2001, 2007 Form Design Center, Malmö
2001 Röhsska Museet, Göteborg
2004 Krapperups Konsthall, Höganäs
2005 Svenska Institutet, Paris
2006 Nordiska Museet, Stockholm
2006 Kulturhuset, Stockholm
2010 Ålands Museum, Mariehamn

Separatutställningar

2002 Galleri Inger Molin, Stockholm
2005 Konstfrämjandet, Örebro
2006 Rackstadmuseet, Arvika
2007 Härnösands Konsthall
2008 Hudiksvalls Konsthall

Representerad / Offentliga uppdrag

Svenska residenset i Berlin, Prins Eugens Waldemarsudde, Svenska ambassaden i Guatemala, Statens Konstråd, flertal landsting och museer

Kontaktuppgifter

ullacarlsson90@gmail.com