Sara Engberg

17/9 – 5/10 2022

Kemiska undersökningar

”En otrevlig tystnad har brett sig kring mina kemiska undersökningar. För att resa mig på nytt och slå ett avgörande slag griper jag mig an med problemet att göra guld.” (August Strindberg, Inferno)

I installationen Kemiska undersökningar har Sara Engberg inspirerats av August Strindbergs alkemiska experiment och byggt ett professor Balthazar-liknande laboratorium där något slags undersökning tycks pågå.

Sara Engberg är medlem i Konsthantverkarna och utbildad i metallformgivning på Konstfack (MFA 1998).