Annika Wallström

8 – 26 okt. 2022

Herbarium

Med mina händer och en liten klump lera skapar jag mina herbarier. Lergods, stengods och porslinslera färgas in och formas till växtfragment som är lika delar minnen som rena fantasier.

Annika Wallström är keramiker och medlem i Konsthantverkarna. Hon arbetar med både bruksgods och unikat. Till sin fönster-utställning har hon gjort flera mindre herbarier som innehåller olika växtliknande delar.