RENATA FRANCESCON

NÄRVARO

Vernissage lördag 8 maj kl 11–16

Keramikern Renata Francescons utställning är ett undersökande kring samspelet mellan keramiska verk och fotografi. Det är en del av ett projekt som kretsat kring att arbeta i rumsliga gestaltningar med förhållanden mellan verk i tredimensionell form och fotografisk reproduktion och representation. Hon kommer att visa delar av detta projekt hos Konsthantverkarna, både i form av stora cylindrar i porslin och bilder.

VÄLKOMMEN!