HISTORIA

KONSTHANTVERKARNA 1951 – 2021

En samling unga konsthantverkare startade 1906 Konsthantverkarnas Gille, för att främja svenskt konsthantverk. De ville öppna sig mot samtidens signaler, ”den nya stilen”, tyska och österrikiska idéer om miljö och inredning. Gillet var en aktiv tankesmedja som ordnade föreläsningar, debatter och utställningar. Man visade det senaste konsthantverket från England, japansk konst mm. Föredragen handlade oftast om aktuella ämnen som t ex planerna på ett nytt konsthantverksmuseum i Stockholm (en fråga som diskuteras än idag).

Ur Konsthantverkarnas Gille föddes Konsthantverkarna 40 år senare.1946 fick arkitekten Marianne von Münchow, en av de första tidiga kvinnliga inredningsarkitekterna i landet, en idé; Varför inte ha ett gemensamt säljställe? Ett galleri och en butik som skulle drivas av medlemmarna själva. ”Vår bod ska bli ett aktuellt fönster för svenskt konsthantverk” sa man, liksom ”vår avsikt är att ge de många, yngre skickliga konsthantverkare, som sakna egna försäljningsställen, en chans att visa sitt kunnande för en större allmänhet samtidigt som de äldre och välkända mästarna skall kunna utställa sina aktuellaste arbeten”. Den första butiken öppnade på Mäster Samuelsgatan, där den låg ända till 2004.

Idag är Konsthantverkarna Sveriges största förening för samtida konsthantverk och har över 70 års erfarenhet av att driva en verksamhet i samklang med samhällets utveckling och förändring. 70 år av viljor och händelser, kriser och framgångar. Trots perioder av bekymmer har Konsthantverkarna tagit sig vidare genom åren, envetet arbetande efter en kollektiv tro på konsthantverkets betydelse som tidsuttryck. Sett i backspegeln är det en enorm väv av verksamhet. Medlemmarnas ensamma slit i verkstäderna, omskrivna succéer, bortglömda utställningar, strålande försäljning eller dagar med nollkassa, föredrag och debatter, bekymmer och uppoffringar, möten till långt in på kvällarna. Under dessa 70 år har i stort sett hela ”konsthantverkssverige” passerat som medlemmar, utställare eller granskningsråd.

Våra medlemmar finns spridda över Sverige och arbetar i sina egna verkstäder. Vår yngsta medlem är 28 och vår äldsta 83 år. Vissa har studerat i Sverige, andra utomlands och några är autodidakta. I galleriet visas ca 10 separat- eller grupputställningar per år med både svenska och internationella konsthantverkare, både medlemmar och inbjudna gäster. Vi har även regelbundet miniutställningar i vårt fönster, artist talks, föreläsningar och privata visningar. Föreningen Konsthantverkarna är unik institution och vi ser fram emot många händelserika år.

Varmt välkomna!