MEDLEMSANSÖKAN

Föreningens uppgift är att sälja medlemmarnas arbeten samt arrangera separat- och samlingsutställningar för medlemmar och gästande konstnärer.

Butik/galleri ägs av medlemmarna och förestås av anställd kunnig personal. Med vårt stora register får vi mycket uppmärksamhet och vår kundkrets representeras bland annat av UD, Statens konstråd, regioner och kommuner runt om i landet, konstföreningar samt en konsthantverksintresserad publik.

Vem kan söka medlemskap?

När du ansöker om medlemskap granskas dina arbeten av ett granskningsråd med sakkunniga inom olika materialområden. För att bli antagen som medlem ska du vara professionellt yrkesverksam inom konsthantverksområdet, dina arbeten ska hålla en hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet och de ska ha en särart som tillför föreningen något nytt. Det är viktigt att du har en kontinuerlig produktion till försäljning.

Så här ansöker du:

För att ansöka skickar du in en PDF som innehåller följande delar:

 1. Försättsblad med: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hemsida, instagram eller facebook.
 2. CV
 3. Kort presentation där du beskriver din produktion, information om material och tekniker samt om du arbetar mest med bruksvaror eller unika föremål.
 4. 10 bilder av god kvalitet mot neutral bakgrund. Bilderna får ej vara äldre än 3 år Till varje bild skall mått, material och teknik anges. Bilderna ska visa minst fem olika typer av arbeten som avses säljas i butiken. Om ansökan även innehåller bilder vars funktion endast är som referensmaterial, märk då bilden med ”Referens”. Ansökan kan inte göras på enbart skolarbeten.

Ansökan ska vara Konsthantverkarna tillhanda 15 oktober varje år.

Ansökan skickas till: info@konsthantverkarna.se

Granskningsråd 2023

 • Yoko Yamano (glas)
 • Hedvig Westermark (metall)
 • Tom Hedqvist (extern)
 • Anna Lerinder (extern)
 • Jakob Solgren (extern)

Villkor

 • Beslutet tas enbart med bildmaterialet som grund så var nogsamma med urval och kvalitet. Som komplement tittar granskningsrådet även på hemsidor, instagram mm.
 • Juryn är inte skyldig att lämna motivering men gör ofta det ändå.
 • Ej komplett ansökan beaktas ej

När du är medlem

Serviceavgiften är 9 900 kr + moms/år. Det är möjligt att dela upp betalningen. Föreningen har ingen arbetsplikt för medlemmarna.

Konsthantverkarna bedriver kommissionsförsäljning. Personal ansvarar för skyltning och försäljning. Föreningen tar 40 % av bruttopriset i provision. För verk över 20 000 kr är provisionen 30 %.

För information

Intendent Hanna Grill
E-post: hanna.grill@konsthantverkarna.se
Tel: 08 – 611 03 70

Välkommen med din ansökan!