MEDLEMSANSÖKAN

Föreningens uppgift är att sälja medlemmarnas arbeten samt arrangera separat- och samlingsutställningar för medlemmar och gästande konstnärer.

Butik/galleri ägs av medlemmarna och förestås av anställd, kunnig personal. Med vårt stora register får vi mycket uppmärksamhet och vår kundkrets representeras bland annat av UD, riksdagen, Statens konstråd, konstföreningar och en konsthantverksintresserad publik.

Vem kan söka medlemskap?

När du ansöker om medlemskap granskas dina arbeten av ett granskningsråd med sakkunniga inom de olika materialområdena. För att bli antagen som medlem krävs dels att dina arbeten har en hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet, dels att de har en sådan särart att de tillför föreningen något nytt. För att du ska ha utbyte av ditt medlemskap är det viktigt att du har en kontinuerlig produktion till försäljning.

Hur ansöker jag?

För att ansöka skickar du in en pdf som innehåller följande delar:

  1. Försättsblad med Namn, adress, telefonnummer, epostadress, hemsida samt annan relevant social media.
  2. CV
  3. Kort presentation där du beskriver din produktion. I texten bör finnas information om material, process, särskilda omständigheter samt om du arbetar mest med bruksvaror eller unika föremål.
  4. 10 bilder av god kvalitet. Till varje bild skall namn, mått och material anges. Bilderna ska visa minst fem olika typer av arbeten som den sökande avser att sälja i butiken. Ansökan kan inte göras på enbart skolarbeten.

Ansökan ska vara Konsthantverkarna tillhanda 15 oktober varje år.

Ansökan skickas till: info@konsthantverkarna.se

Granskningsråd

Beslutet tas enbart med bildmaterialet som grund så var nogsamma med urval och kvalitet på utskrifter!

  • Niki Ulfstedt
  • Yoko Yamano
  • Jonas Lindholm
  • Åsa Pärson
  • Svante Öqvist

Villkor

Ej komplett ansökan beaktas ej.

Den sökande står för ev. försäkring av inskickat material.

  • Juryn är inte skyldig att lämna motivering men gör ofta det ändå.

När du är medlem

Serviceavgiften är fr o m januari 2020 9 900 kr + moms per år. Det är möjligt att dela upp betalningen. Föreningen har ingen arbetsplikt för medlemmarna.

Du lämnar dina arbeten i kommission och de skyltas och säljs av kunnig personal. Föreningen tar 40 % av bruttopriset i provision. För varor över 20 000 kr är provisionen 30 %.

För information

Intendent Hanna Grill
E-post: hanna.grill@konsthantverkarna.se
Tel: 08 – 611 03 70

Välkommen med din ansökan!