Isak Isaksson – Fireworks

Isak Isaksson har varit verksam som keramiker sedan 1970-talet och hans verk har visats i både Sverige, Japan, Hongkong och USA. Isaksson är autodidakt och började sin keramiska bana med att dreja bruksföremål. Med växande skicklighet utvecklades både formerna, tekniken och glasyrerna.

Sedan 1980-talet har Isak Isaksson experimenterat med kristallglasyrer. Dessa har blivit hans signum och uppmärksammats på olika sätt både i Sverige och internationellt. Bland annat har han mottagit det prestigefyllda Hounsai Soshitsu Sen-priset i Japan för en skål med reduktionsbränd röd kristallglasyr. Isak Isaksson är representerad på Nationalmuseum.

I sin utställning hos Konsthantverkarna kommer han visa högbränt drejat gods i porslin och stengods, oxiderande och reduktionsbrända alster och kristallglasyrer. En del av utställningen kommer att handla om ”Common Ground World Project” där leror från alla FN anslutna länder samlades in till millennieskiftet och ett 2,8 meter stort fat gjorde av ”världsleran” till entrén i FN-huset i New York.

För visning, mer info eller bildmaterial vänligen kontakta Hanna Grill, Intendent:

hanna.grill@konsthantverkarna.se

+46 (0)8 – 611 03 70

Klicka på bilden för högupplöst version.