Lignum (lat. Trä)

 

Genom tiderna har både trädet och träet som material haft stor betydelse inom folktro, mytologi, religiös och vetenskaplig kontext. Människan har använt sig av trä till konstruktioner, byggnader och båtar, primitiva riter, kulter och folkmedicin. Möbelkonsten vore inget utan kunskapen om träets inneboende egenskaper. I folkkonsten hittar man otaliga bruksföremål som snidats med stor hantverksskicklighet och inom religionen finns religiösa artefakter som helgonskåp, altartavlor och ikoner.

Livets träd eller världsträd har funnits inom både i den nordiska mytologin (Yggdrasil), den bibliska (Livets träd eller Kunskapens träd) och kinesisk mytologi. I den filosofiska riktningen Taoism förekommer ett träd som vart tretusende år får en persika som ger evigt liv till den som äter den och i Maya-kulturen fanns det så kallade Världsträdet, som ofta avbildades som ett kors och ansågs vara kosmos centrum.

Inom litteraturen förekommer träd både som symbol för frihet och flykt. I exempelvis Italo Calvinos bok ”Klätterbaronen” klättrar huvudpersonen upp i ett träd för att aldrig komma ner igen och i Tolkiens ”Sagan om Ringen” kan träden (”Enterna”) både kommunicera, tänka och fatta moraliskt riktiga beslut – samt, långsamt förflytta sig. I boken ”Trädens hemliga liv” visar ny forskning nu att träd faktiskt kan kommunicera med varandra genom sina rotsystem, så Tolkien var inte helt fel ute.

I naturmedicinen har olika sorters träd använts till att bota sjukdomar. Björksav sägs bota njurstensbildning och problem med levern. Ek har sedan antiken ansetts vara en läkeväxt som var inflammationshämmande, gran ansågs bota sjukdomar i luftvägarna och te från lindens blommor sägs hjälpa mot influensa, hosta, förebygga förkylningar.

Konsthantverkarnas trämedlemmar har låtit sig inspireras av sitt materials kulturella, vetenskapliga eller historiska egenskaper genom att i en egen tolkning skapa ett verk. Det kan vara en parafras på ett historiskt eller befintligt föremål, ett nyskapat eller påhittat användningsområde för ett föremål, en totem, artefakt eller symbol för något, ett bruksföremål, skulptur eller möbel.

Medverkande medlemmar är Ann Karlholm, Hans Ahnlund, Karl-Gustav Jönsson, Lena Olson, Per Brandstedt och Sam Stigsson. Var och en med helt olika uttryck, tekniker och förhållningssätt till materialet, vilket också kommer att återspeglas i utställningen. Vi vill med denna utställning lyfta fram både trä som material och konstnärligt uttryckssätt som våra fantastiska trämedlemmar.

För visning, mer info eller bildmaterial vänligen kontakta Hanna Grill, Intendent:

hanna.grill@konsthantverkarna.se

+46 (0)8 – 611 03 70

Hans Ahnlund

Klicka på bilden för högupplöst version.

Hans Ahnlund

Klicka på bilden för högupplöst version.

Hans Ahnlund

Klicka på bilden för högupplöst version.

Hans Ahnlund

Klicka på bilden för högupplöst version.

Per Brandstedt

Klicka på bilden för högupplöst version.

Karl-Gustav Jönsson

Klicka på bilden för högupplöst version.

Karl-Gustav Jönsson

Klicka på bilden för högupplöst version.

Karl-Gustav Jönsson

Klicka på bilden för högupplöst version.

Karl-Gustav Jönsson

Klicka på bilden för högupplöst version.

Sam Stigsson

Klicka på bilden för högupplöst version.

Ann Karlholm

Klicka på bilden för högupplöst version.

Ann Karlholm

Klicka på bilden för högupplöst version.

Ann Karlholm

Klicka på bilden för högupplöst version.