Maria NuutinenWith All My Heart

”Allt behöver inte förklaras med förnuft, ibland måste du lyssna på ditt hjärta”

Smyckekonstnären Maria Nuutinens utställning ”With All My Heart” kretsar kring människor och mänskligt beteende under livets vändpunkter.

Maria Nuutinen är särskilt inspirerad av människors övertygelser och handlingar när något är svårt att förklara med förnuft. Genom tiderna har människor hittat olika kreativa sätt att försöka påverka livets gång eller utveckling. Religiösa bilder har inspirerat henne såväl som spådomar eller mormors föranings-drömmar från barndomen. Med utställningens verk vill Nuutinen ta upp det individorienterade moderna livets otillräcklighet, känslan av utanförskap och ensamhet. Utställningens syfte är att visa upplevelser som människor kan identifiera sig med. Med konstnärens ord: allt behöver inte förklaras med förnuft, ibland måste du lyssna på ditt hjärta.

Maria Nuutinen använder ofta en emaljeringsteknik där glaspulver i olika färger strös på kopparytan och smälts i 800 grader. Denna teknik kräver precision och en stabil hand. I emaljeringsteknik är färgkombinationen lika överraskande som livet, man kan aldrig vara säker på resultatet, något som Maria Nuutinen tycker är fascinerande.

Maria Nuutinen (f. 1975) är verksam i Lappeeranta i Finland och är bland annat utbildad på Saimaa University of Applied Scences, avdelningen för Applied Arts (MFA). Hon har studerat både smyckekonst, stenslipning och design och kombinerar ofta olika hantverkstekniker med fotografi. Hon fascineras av olika samtida fenomen och mänskligt beteende, teman som ofta får ta plats i hennes konst. Sedan sin examen 2001 har hon deltagit i ett flertal separat- och grupputställningar i både Finland och internationellt och hon är medlem i The Finnish Jewellery Art Association.

Vernissage lördag 28 oktober kl 11–16

Invigning kl. 12.00 i närvaro av Janne Jokinen, ställföreträdande beskickningschef vid Finlands Ambassad.

www.marianuutinen.com

För visning, mer info eller bildmaterial vänligen kontakta Hanna Grill, Intendent:

hanna.grill@konsthantverkarna.se

+46 (0)8 – 611 03 70

When it can’t be explained with sense alone, seek aid from your heart – Jewellery exhibition by Finnish jewellery artist Maria Nuutinen

Jewellery artist Maria Nuutinen’s With All My Heart -exhibition includes hearts as well as other anatomical shapes. The subject of art pieces is humans and human behaviour during life’s turning points.

Nuutinen is especially inspired by people’s beliefs and actions related to them which are hard to explain with sense. Humans have found many creative ways to try affect life’s course and development of situations. Religious votives have inspired the artist as well as divination and Grandmother’s premonition dreams from the childhood.

With exhibition’s pieces Nuutinen wants to bring up individual orientated modern life’s insufficiency. The feeling of being excluded and loneliness increase unwellness in society. With All My Heart -exhibition’s purpose is to be approachable and serve experiences people can identify with. In artist’s words: everything doesn’t need to be explained with sense sometimes you have to listen to your heart.

Maria Nuutinen utilizes in her pieces enamelling technique in which glass powders of different colours are sprinkled on copper’s surface and melted in 800 degrees. This technique requires precision and stable hand. In enamelling technique combining colours is as surprising as life, you can never be certain of the outcome which the artist finds fascinating.

Maria Nuutinen (b. 1975) is a Finnish jewellery artist, who lives and works in Lappeenranta. She has a studio in Art Center East which was established in 2018. Nuutinen creates her works by combining handcraft techniques and photography. She has studied lapidary techniques, jewellery art and design and most recently earned master’s degree in fine arts from Saimaa University of Applied Sciences. She is fascinated with current phenomena relating to being human as well as behavior. The artist’s works have been on display in various solo and group exhibitions in Finland and abroad since 2001. She is a founding member of the Finnish Jewellery Art Association.

(Further information nuutisenmaria@gmail.com / www.marianuutinen.com)

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.