Moa Lönn – Vista Points

I oktober visar Moa Lönn animation, skulptur och väv i en separatutställning på Konsthantverkarna. De senaste åren har hon varit verksam på Ifö Center, där hon har ateljé i ett framväxande kulturcentrum i postindustriella lokaler i nordöstra Skåne. Utställningens verk relaterar till platsens förflutna, med fynd av lerkrukor som är 2500 år gamla, till kaolinbrottet, fabrikens storhetstid och nedstängning. De övergripande samhälleliga strukturerna är en klangbotten för tematiken till utställningen. Moa Lönn arbetar med rutnät och konstruktioner där byggen växer fram, konstrueras och rasar samman. Nya möjligheter uppstår och förändrar det rådande tillståndet. Verken har också̊ formen av ett torn – möjligen ett Babels torn där människorna till slut inte längre kan samarbeta och förstå̊ varandra. Mänskliga återupprepningar och pendelrörelser i historien och inför framtiden.

”Konceptet hämtar energi/näring från naturens förmåga att ständigt skapa nya vägar – nya rotsystem och modifieringar i omgivningen. Anpassningar är en grundläggande process i naturen. Likt evolution är animation uppbyggd av gradvisa förändringar över tid. Här bryts former sönder och deformeras, men kan återuppstå och börja växa igen. Tematiken kring utställningsformen som en kraftstation mynnar ut från arbetet på Ifö Center. I realtid förändras denna postindustri till ett kulturcentrum och nya möjligheter uppstår. En storskalig anpassning som också vårt samhälle behöver göra. Att verka på en sådan plats ger också energi. “

Moa Lönn är född 1979, uppvuxen i Kalmar, och verksam som konstnär i Södra Sandby utanför Lund. Hon tog en Master of Fine Art på Konstfacks keramik- och glaslinje 2009. Moa Lönn arbetar med en kombination av keramik och leranimation där betraktaren bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten. Genom det tidsmässiga rörelseberättandet och de tredimensionella skulpturerna öppnas en ny dimension inom keramikfältet. I sin praktik undersöker Moa Lönn frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar. Projekten tar fasta på vardagens mänskliga tillstånd samt de ständigt pågående naturliga och sociala processer som omger och uppfyller oss.

Moa Lönn arbetar som konstnär, frilansande konst- och filmpedagog i Skapande skola-projekt, med offentliga gestaltningsuppdrag och som curator i olika utställningsprojekt. Sedan 2019 har hon varit verksam på Ifö Center, i nordöstra Skåne. Hon är verksam inom Curatorsgruppen S L A M och medlem i Konsthantverkscentrum, KRO, Skulptörförbundet och KC – Syd.

Artist Talk fredag 7 oktober kl. 18.30

Osa senast den 5 okt. till: info@konsthantverkarna.se

Välkomna på vernissage den 8 oktober kl. 11–16

För visning, mer info eller bildmaterial vänligen kontakta Hanna Grill, Intendent:

hanna.grill@konsthantverkarna.se

+46 (0)8 – 611 03 70

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.

Klicka på bilden för högupplöst version.