Beskrivning

Engoberade och glaserade fat i lergods av Åsa Jacobson.

Diameter ca 31 cm.