Beskrivning

Engoberat och glaserat fat i lergods av Åsa Jacobson.

Diameter ca 31 cm.