Beskrivning

Mistel i ärgad koppar av Marie-Helene Bornhall.

Misteln är ca 28,5 cm lång.

Eftersom att alla våra objekt är handgjorda kan vissa mindre variationer eventuellt förekomma i exempelvis färg, mönster eller storlek.