Beskrivning

Röda halmkärl av Ulla Carlsson. Rishalm, blandteknik.