Beskrivning

Röda halmkärl av Ulla Carlsson. Rishalm, blandteknik.

Stor: Diameter 21,5 cm, höjd 24 cm

Röd/svart: Diameter 17,5 cm, höjd 2,5 cm

Liten: Diameter 13 cm, höjd 4,5 cm