Beskrivning

Cylinderskålar i lergods av Kina Björklund.

Liten: Diameter 11 cm, höjd 8 cm

Mellan: Diameter 16 cm, höjd 7 cm

Stor: Diameter 19 cm, höjd 6,5 cm